Photosynthèse simplifiée ou comment l'arbre fixe le CO2
logos
,
loading
 

Climat Trail ®

Talen:

  • English
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Español
  • Português

KOOLSTOFVASTLEGGING

KOOLSTOFVASTLEGGING

Het volgende is een simpele voorstelling van ingewikkelde biofysische verschijnselen. Wie zich verder in het onderwerp wil verdiepen kan beroep doen op specifieke vakliteratuur.

De ontwikkeling van economische activiteiten tijdens de laatste eeuw spelen een grote rol in de toename van broeikasgasemissies.Productieprocessen, consumptie en afvalbeheer omvatten vooral verbrandingsverschijnselen gekenmerkt door uitstoot van CO2 en waterdamp.

Bomen vervullen de omgekeerde functie van de verbranding: fotosynthese. De boom gebruikt CO2 en water om hout te maken, een proces waarbij zuurstof wordt vrijgelaten in de atmosfeer.
Goed beheerde bossen zijn koolstofreservoirs. De vastgestelde massa koolstof hangt af van het gewicht van de boom. De orde van grootte: 1m³ hout komt overeen met ongeveer een ton vastgestelde CO2.

De jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 5 ton CO2 kan worden gecompenseerd door het aanplanten van vijf bomen, mits deze bomen de kans krijgen om te volgroeien wat, afhankelijk van de groeiomstandigheden, tussen 10 en 50 jaar kan duren.